Startsida

Ledarhundskolans uppgift är att föda upp ledarhundar, utbilda dem och överlåta dem åt blinda eller personer med höggradigt nedsatt syn. Ledarhundskolan i Vanda är underställd Synskadades förbund rf och medlem i Internationella Ledarhundskolornas Förbund (International Guide Dog Federation). Genom att erbjuda ledarhundtjänster åt synskadade främjar Ledarhundskolan FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning.

Synskadades förbund rf

Synskadades förbund (SCF ) är en central- och samarbetsorganisation mellan föreningar som verkar till förmån för de synskadade i Finland. Förbundet har till uppgift att fungera som en intresse-, samarbets- och serviceorganisation för synskadade, och som sakkunnig i synskadefrågor.

Finlands Svenska Synskadade (FSS ) verkar för att Finlands svenskspråkiga synskadade skall uppnå full samhällelig delaktighet och jämlikhet. Förbundets serviceutbud och intressebevakning utgör en del av den tredje sektorns insatser för ett tryggare och mer jämlikt samhälle.