Träning

Tässä koulutetaan kahta labbista aurinkoisessa syyssäässä!Utbildningen till ledarhund är mycket grundlig och framskrider långsamt. Skolaren måste beakta att hunden kommer att användas av en människa som kanske aldrig tidigare har kommit i kontakt med hundar. Ledarhundens uppgift är att hjälpa den synskadade att ta sig från ett ställe till ett annat.
Ledarhunden ska hjälpa den synskadade att hålla sig till inlärda rutter, den ska leda förbi hinder och stanna vid övergångar vid gator och vägar. Den ska sakta in och stanna vid gropar, kanter och andra ojämnheter som det inte går att ta sig förbi. Ledarhunden ska vara lyhörd för förarens olika kommandon, t.ex. att hitta brevlådan, butiken eller busshållplatsen.
Grunden för ledarhundens arbete utgörs av standardrutter och inlärda scheman. Allra först lär sig hunden att gå rakt fram. Den får inte byta riktning utan att få ett kommando. Under utbildningen lär sig hunden också att stanna när den kommer till en skyddsväg och att hitta en skyddsväg på höger eller vänster sida.
Hunden hittar fram till dörrar, bänkar och diskar. Den stannar alltid när den kommer till en trappa, och när den möter ett hinder går den runt det. Om det inte finns plats eller om det är farligt att gå runt, stannar den vid hindret och väntar tills den får ett nytt kommando.Trafikljus förstår sig hunden inte på utan det är föraren som bestämmer när det är tryggt att gå över.
När hunden är i utbildning går skolaren i allmänhet en runda per dag med den. Promenaden behöver inte vara lång, för särskilt i början finns det mycket att lära sig och den unga hundens koncentrationsförmåga är ännu begränsad. När skolningsrundan löper bra och hunden börjar lära sig nya saker kan utbildningsområdet göras större och svårare.
För ledarhunden är det en enorm skillnad mellan att röra sig i en lugn sovstad och i centrum av en storstad. Å andra sidan finns det hundar som inte orkar koncentrera sig tillräckligt i en lugn omgivning utan behöver fart och t.o.m. lite farliga situationer för att hållas alerta. Andra hundar igen är hur nöjda som helst med att i sakta mak gå samma rutter år efter år. Utbildaren måste alltså ta hänsyn till hundarnas olika temperament, och temperamentet inverkar naturligtvis också på valet av den kommande föraren.
Utbildaren måste också hela tiden komma ihåg att hunden utbildas för en annan människa och inte för honom själv. Varje ledarhundsförare är unik, och till utbildarens viktigaste uppgifter hör att hitta lämpliga par bland de kommande förarna och ledarhundarna. Sådana här saker diskuteras och planeras i timtal.
Det är mycket att tänka på och ta hänsyn till, och pusslets alla små bitar ska noggrant fogas ihop. Ledarhundsförare och hundar finns det från A till O. En vill ha en lugn kamrat att gå ärenden med medan en annan önskar sig ett fartvidunder som sällskap och hjälp på löpbanan. En del är erfarna hundmänniskor, andra igen saknar helt erfarenhet av hundar.
Ledarhundskolans anställda är professionella utbildare som med årtiondens erfarenhet får alla bitar att falla på plats och lyckas pussla ihop paren.