Stöda oss

Vill du stöda ledarhundsverksamheten?

Grunden för ledarhundsverksamheten i Finland, liksom i andra länder överallt i världen, har alltid varit frivillig välgörenhet. Så är det fortfarande, även om uppfödning, skolning och överlåtelse till hundföraren i huvudsak sker med samhälleliga medel. Frivilliga värdfamiljer uppfostrar valparna tills de uppnår skolåldern, och med hjälp av privata donationer hålls ledarhundskolans utrymmen i bra skick så att de lämpar sig bl.a. för förlossningar och nyfödda valpar, samt för skolning och vård av ledarhundarna. Medel insamlas t.ex. med hjälp av ”faddervalpsverksamheten”. För en bestämd summa blir donatorn fadder för en namngiven valp.
Man kan alltså understöda ledarhundskolans verksamhet på ett mycket konkret sätt genom att uppfostra en ledarhundvalp tills den är vuxen, genom frivilligarbete eller genom att donera en valp eller en vuxen hund. Skolan tar också gärna emot handdukar, filtar och mjukisleksaker åt valparna och ”skoleleverna”.
Om du har frågor ring ledarhundskolans växel 010 3955 900.